Хэрэглэх нөхцөл

Ашиглалтын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөх

Эдгээр ашиглалтын нөхцөлийг та болон IPVideo корпорацийн хооронд байгуулсан болно ("Компани нь, ""we, ""Бидний" эсвэл "us”). Дараах нөхцөл, болзол, тэдгээрийн тодорхой тусгасан аливаа баримт бичгийн хамт (хамтдаа, "Хэрэглэх нөхцөл”), хаягаар байрлах манай вэб сайтад хандах, ашиглах эрхийг тань зохицуулна https://www.ipvideocorp.com ("вэб сайт”) болон Компанийн аль нэг сошиал медиа хаяг, вэб хуудас (хамтдаа “Нийгмийн мэдээллийн сайтууд”), түүн дээр санал болгож буй аливаа контент, функц, үйлчилгээ зэрэг. Энэхүү бодлогод ашигласан "сайтууд” гэсэн хэсэгт Компанийн вэб сайт болон нийгмийн мэдээллийн сайтууд багтсан байна.

 

Сайтуудыг ашиглаж эхлэхээсээ өмнө эдгээр ашиглалтын нөхцлийг анхааралтай уншина уу. Сайтуудад хандсанаар та эдгээр ашиглалтын нөхцөл болон манай Нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. https://www.ipvideocorp.com/privacy-policy/ ("Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал”), энд ишлэл болгон оруулсан болно. Нэмж дурдахад, та нөхцөл, нууцлалын бодлого болон/эсвэл бусад нөхцөл, болзлыг ("Сошиал медиа платформын дүрэм”) Компанийн Сошиал медиа сайтууд дээр байрладаг олон нийтийн мэдээллийн вэбсайт, платформ, програмын аль нэг. Нэмж дурдахад, та Компанийн аль ч сайтад Компаниас байршуулсан бусад нөхцөл, болзолыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Энэ вэб сайтыг АНУ-д эсвэл түүний нутаг дэвсгэр, эзэмшил газарт амьдардаг арван найман (18) ба түүнээс дээш насны хэрэглэгчдэд санал болгож байна. Вэбсайтыг ашигласнаар та Компанитай заавал гэрээ байгуулж, дээр дурдсан бүх шаардлагыг хангасан хууль ёсны насанд хүрсэн гэдгээ баталж, баталгаажуулж байна. Хэрэв та эдгээр бүх шаардлагыг хангаагүй бол Вэбсайт руу нэвтрэх эсвэл ашиглах ёсгүй.

 

ЭНЭ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛД МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХИЙН ТУЛД АРБИТРЫН ШАЛГАРУУЛАЛТ (ЗӨВХӨН ХУВЬ ХУВЬ ХУВЬД; Ө.Х. ХЭРГИЙГ НЭГДҮҮЛЭХ, АНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХИЙХИЙГ ЗӨВШӨӨРӨГГҮЙ) ШААРДЛАГАТАЙ. Хэрэв та эдгээр ашиглалтын нөхцөл эсвэл манай Нууцлалын бодлогыг зөвшөөрөхгүй бол та сайтад хандах эсвэл ашиглах ёсгүй. Хэрэв та Компанийн сайтад агуулагдах аливаа материал эсвэл хэрэглэгчийн агуулгад (энэ нэр томъёог эдгээр ашиглалтын нөхцөлд тодорхойлсон) сэтгэл дундуур байгаа бол таны цорын ганц бөгөөд онцгой арга бол Сайт руу нэвтрэх, ашиглахаа зогсоох явдал юм.

 

Ашиглалтын нөхцлийн өөрчлөлт

Бид өөрсдийн үзэмжээр, танд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр эдгээр ашиглалтын нөхцөлийг үе үе шинэчилж, шинэчилж болно. Бүх өөрчлөлтүүд нь бид нийтэлсэн даруй хүчин төгөлдөр болно, дараа нь Сайт руу нэвтрэх, ашиглахад хамаарна. Шинэчлэгдсэн ашиглалтын нөхцөлийг нийтэлсний дараа та сайтуудыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна гэсэн үг юм. Та энэ хуудсыг үе үе шалгаж байх ёстой бөгөөд ингэснээр та аливаа өөрчлөлтийг заавал мэдэж байх болно. Эдгээр ашиглалтын нөхцлийг хамгийн сүүлд 17 оны 2020-р сарын XNUMX-нд шинэчилсэн.

 

Сайтуудын өөрчлөлт

Бид өөрийн үзэмжээр мэдэгдэлгүйгээр сайтууд болон сайтууд дээр үзүүлж буй аливаа үйлчилгээ, материалыг (цаашид тодорхойлогдох) буцаан татах, өөрчлөх, өөр аргаар засах эрхтэй. Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар Сайтуудыг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсэг нь ямар ч үед эсвэл ямар ч хугацаанд ашиглах боломжгүй бол бид хариуцлага хүлээхгүй. Та сайтууд руу нэвтрэхэд шаардлагатай бүх зохицуулалтыг хийх, таны интернет холболтоор дамжуулан сайтад нэвтэрч буй бүх хүмүүс эдгээр ашиглалтын нөхцлийг мэдэж, дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах үүрэгтэй. Сайтуудад өгсөн бүх мэдээлэл зөв, одоогийн, бүрэн дүүрэн байх нь таны сайтуудыг ашиглах нөхцөл юм.

 

Оюуны өмчийн эрх

Сайтууд болон тэдгээрийн бүх агуулга, онцлог, функциональ байдал (бүх мэдээлэл, програм хангамж, текст, дэлгэц, зураг, видео болон аудио, тэдгээрийн дизайн, сонголт, зохион байгуулалтыг багтаасан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй) (хамтдаа "материал”) нь Компани, түүний лиценз эзэмшигчид эсвэл ийм материалыг нийлүүлэгчдийн эзэмшилд байдаг бөгөөд АНУ болон олон улсын зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патент, худалдааны нууц болон бусад оюуны өмч буюу өмчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан байдаг. Сайтууд эсвэл сайтууд дээрх аливаа материалыг ашиглах эрх, эрх, ашиг сонирхол танд шилжихгүй.

 

Энэхүү ашиглалтын нөхцөл нь танд сайтуудыг зөвхөн хувийн, арилжааны бус зорилгоор ашиглах боломжийг олгоно. Та дараахаас бусад тохиолдолд манай сайт дээрх аливаа материалыг хуулбарлах, түгээх, өөрчлөх, үүсмэл бүтээл үүсгэх, олон нийтэд үзүүлэх, нийтэд үзүүлэх, дахин нийтлэх, татаж авах, хадгалах, дамжуулах ёсгүй.

 • Таны компьютер эдгээр материалд нэвтэрч, үзэхтэй холбоотойгоор эдгээр материалын хуулбарыг санамсаргүй хандалтын санах ойд (RAM) түр хугацаагаар хадгалах боломжтой.
 • Та дэлгэцийг сайжруулах зорилгоор вэб хөтчөөр автоматаар хадгалагдсан файлуудыг хадгалах боломжтой.
 • Та сайтын боломжийн тооны хуудасны нэг хувийг хувийн, арилжааны бус зорилгоор хэвлэх боломжтой бөгөөд цаашид хуулбарлах, хэвлэх, түгээх зорилгоор биш.
 • Хэрэв бид ширээний компьютер, гар утас эсвэл бусад программыг татаж авахаар хангасан бол та манай эцсийн хэрэглэгчийн лицензийн гэрээг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд зөвхөн өөрийн хувийн, арилжааны бус хэрэглээнд зориулж компьютер эсвэл мобайл төхөөрөмждөө нэг хуулбарыг татаж авах боломжтой. програмууд.
 • Хэрэв бид сайтуудаараа дамжуулан боломжуудыг өгөх юм бол та эдгээр функцээр идэвхжүүлсэн арга хэмжээг авч болно.

 

Та Сайтуудаас авсан аливаа материалын хуулбарыг өөрчлөх эсвэл сайтын материалын хуулбараас зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг болон бусад өмчийн эрхийн мэдэгдлийг устгах, өөрчлөх ёсгүй. Та вэб сайтын аль нэг хэсэг эсвэл вэбсайтаар дамжуулан ашиглах боломжтой аливаа үйлчилгээ, материалыг арилжааны зорилгоор ашиглах ёсгүй.

 

Хэрэв та Ашиглалтын нөхцөлийг зөрчин сайтын аль нэг хэсгийг хэвлэх, хуулах, өөрчлөх, татаж авах, өөр ямар нэгэн байдлаар ашиглах эсвэл өөр хэн нэгэнд хандах эрхийг олгосон тохиолдолд таны сайтыг ашиглах эрх нэн даруй зогсох бөгөөд та бидний сонголтоор үүнийг хийх ёстой. , өөрийн хийсэн материалын хуулбарыг буцааж өгөх эсвэл устгах.

 

Хэрэглэгчийн контент

Сайтууд нь хэрэглэгчдэд нийтлэх, илгээх, нийтлэх, харуулах, дамжуулах (цаашид "Бичлэгийн”) Компани, бусад хэрэглэгчид эсвэл бусад хүмүүст, үүнд хязгаарлалтгүйгээр нийтлэл, сэтгэгдэл, тойм, текст, зураг, видео, аудио (хамтдаа, "Хэрэглэгчийн контент”) сайтууд дээр эсвэл сайтуудаар дамжуулан. Хэрэглэгчийн бүх агуулга нь эдгээр Ашиглалтын Нөхцөлд заасан Агуулгын стандартад нийцсэн байх ёстой. Таны сайтуудад нийтэлсэн хэрэглэгчийн аливаа контентыг нууц биш, өмчийн бус гэж үзнэ. Сайтууд дээр Хэрэглэгчийн аливаа агуулгыг өгснөөр та бидэнд болон манай охин компани, хараат компани, үйлчилгээ үзүүлэгчид болон тэдгээрийн болон манай тус тусын лиценз эзэмшигчид, өв залгамжлагч, эрх шилжүүлэгчид тус бүрдээ дэлхий даяар бүрэн төлбөртэй, онцгой бус, роялтигүй эрхийг олгож байна. , ашиглах, нийтлэх, олшруулах, хуулбарлах, сурталчлах, сурталчлах, зохион байгуулах, өөрчлөх, гүйцэтгэх, үзүүлэх, дамжуулах, түгээх, ашиглах, үүсмэл бүтээл бэлтгэх, бусад байдлаар гуравдагч этгээдтэй харьцах, бусдад задруулах байнгын, дэд лицензтэй, шилжүүлэх боломжтой лиценз Хэрэглэгчийн аливаа агуулга, хамааралгүй, хууль ёсны зорилгоор.

 

Та дараахь зүйлийг төлөөлж, баталгаажуулна:

 • Та Хэрэглэгчийн контент болон түүнд хамаарах бүх эрхийг эзэмшиж эсвэл хянадаг бөгөөд дээр олгогдсон лицензийг бидэнд болон манай салбар, хараат компани, үйлчилгээ үзүүлэгч, тэдгээрийн болон тус тусын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, өв залгамжлагчид, эрх шилжүүлэгчид олгох эрхтэй.
 • Таны бүх хэрэглэгчийн контент эдгээр ашиглалтын нөхцлийг дагаж мөрдөх болно.
 • Таны хэрэглэгчийн контент нь зохиогчийн эрх, оюуны өмчийн бусад эрх болон аливаа гуравдагч этгээдийн бусад эрхийг зөрчихгүй.
 • Хэрэглэгчийн агуулгын аль нь ч Компанийн зүгээс ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй, үүнд нууцлал, хамаарал, бусад зүйлийг оруулахгүй.
 • Та бүх зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, бусад оюуны өмч болон/эсвэл өөрийн сайтууд дээр нийтэлсэн Хэрэглэгчийн агуулгад суулгасан эсвэл хавсаргасан бусад өмчийн болон бусад мэдэгдлийг хадгалах болно.

 

Та өөрийн нийтэлсэн хэрэглэгчийн контентыг бүрэн хариуцаж, хууль ёсны байдал, найдвартай байдал, үнэн зөв, зохистой байдал зэрэгт Компани биш харин та бүрэн хариуцлага хүлээнэ гэдгээ ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна. Бид таны болон сайтын бусад хэрэглэгчийн нийтэлсэн Хэрэглэгчийн агуулгын агуулга, үнэн зөв байдлын төлөө гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

 

Хориотой хэрэглээ

Та Компанийн сайтад хандах болон/эсвэл ашиглах явцад гарсан аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйг дангаараа хариуцна. Та сайтуудыг зөвхөн хууль ёсны зорилгоор болон эдгээр ашиглалтын нөхцлийн дагуу ашиглаж болно. Ялангуяа, ямар ч хязгаарлалтгүйгээр та дараах зүйлсийн аль нэгийг нь хийхгүй, хийхийг оролдохгүй байхыг зөвшөөрч байна.

 • Холбооны, муж улсын, орон нутгийн эсвэл олон улсын хууль тогтоомж, дүрэм, журам, удирдамжийг (ялгаварлан гадуурхахын эсрэг, экспортын хяналт, худал сурталчилгаа, шударга бус өрсөлдөөнтэй холбоотой холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, удирдамжийг хязгаарлалгүйгээр) зөрчсөн аливаа арга хэмжээ авах. өгөгдөл эсвэл программ хангамжийг АНУ болон бусад улс руу болон бусад улсаас экспортлох) (хамтдаа "Хуулиуд").
 • Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг зохисгүй контентод ил болгох, хувийн мэдээллийг нь авах, эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглах, хохироох, мөлжлөгдөх, гэмтээх оролдлого хийх зорилгоор.
 • Энэхүү Ашиглалтын Нөхцөлд заасан Агуулгын стандарттай нийцэхгүй аливаа материалыг илгээх, хүлээн авах, байршуулах, татаж авах, ашиглах, дахин ашиглах.
 • Аливаа "хог шуудан", "гинжин захидал", "спам" эсвэл бусад ижил төстэй уриалга зэрэг аливаа сурталчилгаа, сурталчилгааны материалыг нийтлэх, дамжуулах эсвэл илгээх.
 • Компани, Компанийн ажилтан, өөр хэрэглэгч эсвэл бусад аливаа хүн, аж ахуйн нэгжийн дүр эсгэх буюу дүр эсгэхийг оролдох (үүнд ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр имэйл хаяг, онлайн таниулбар эсвэл дээр дурдсан зүйлстэй холбоотой нэрсийг ашиглан).
 • Хэн нэгний сайтыг ашиглах, ашиглахыг хязгаарлах, хориглох, эсвэл бидний тодорхойлсоноор Компани эсвэл сайтын хэрэглэгчдэд хохирол учруулах, хариуцлага хүлээх зэрэг бусад аливаа үйлдлийг хийх.
 • Сайтыг идэвхгүй болгох, хэт ачаалал өгөх, гэмтээж, гэмтээж, эсвэл бусад этгээдийн сайтуудыг ашиглахад нь саад учруулах, тэр дундаа Сайтуудаар дамжуулан бодит цагийн үйл ажиллагаа явуулахад нь саад учруулах аливаа байдлаар Сайтуудыг ашиглах.
 • Сайт дээрх аливаа материалыг хянах, хуулах зэрэг ямар ч зорилгоор сайт руу нэвтрэхийн тулд робот, аалз эсвэл бусад автомат төхөөрөмж, процесс, хэрэгслийг ашиглана уу.
 • Бидний урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр сайтууд дээрх аливаа материалыг хянах, хуулах, эсвэл эдгээр ашиглалтын нөхцлөөр тодорхой зөвшөөрөөгүй бусад зорилгоор гарын авлагын аливаа процессыг ашиглана уу.
 • Сайтуудын хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулах аливаа төхөөрөмж, программ хангамж, горимыг ашиглах эсвэл Сайтуудын хэвийн ажиллагаанд саад учруулахыг оролдох.
 • Аливаа вирус, трояны морь, өт, логик бөмбөг болон бусад хортой эсвэл технологийн хувьд хор хөнөөлтэй материалыг нэвтрүүлэх (хамтдаа, "вирус”) эсвэл үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах халдлага эсвэл түгээгдсэн үйлчилгээнээс татгалзах халдлагаар дамжуулан сайтууд руу дайрах.
 • Сайтуудын аль нэг хэсгийг эсвэл тэдгээрийн эх кодыг өөрчлөх, дасан зохицох, дэд лиценз олгох, орчуулах, худалдах, урвуу инженерчлэл хийх, задлах, дахин үүсгэх болон/эсвэл задлах эсвэл дээр дурдсан зүйлсийн аль нэгийг хийхийг оролдох.
 • Сайтуудын аль нэг хэсэг, сайтууд хадгалагдаж буй серверүүд эсвэл Сайттай холбогдсон сервер, компьютер, мэдээллийн санд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, хөндлөнгөөс оролцох, гэмтээх, тасалдуулахыг оролдох.
 • Компаниас тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд бусад вэбсайт, олон нийтийн мэдээллийн сайт, дотоод сүлжээ, интернет эсвэл бусад компьютерийн сүлжээнд аль нэг сайтын аль нэг хэсгийг хүрээлэх, толин тусгал эсвэл гүнзгий холбох.
 • Сайтууд дээр өгөгдөл олборлох болон/эсвэл өгөгдөл олборлох эсвэл ижил төстэй үйл ажиллагаанд оролцох.
 • Энэхүү ашиглалтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого, холбогдох хууль тогтоомж болон бусад зүйлтэй зөрчилдөж байна гэж Компани өөрийн үзэмжээр тодорхойлсон бусад аливаа үйл ажиллагаанд оролцох.
 • Үгүй бол сайтуудын хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахыг оролдоорой.

Агуулгын стандартууд

Эдгээр агуулгын стандартууд нь Хэрэглэгчийн бүх агуулга, сайтын ашиглалтад хамаарна. Хэрэглэгчийн контент нь холбогдох хууль тогтоомжийг бүхэлд нь дагаж мөрдөх ёстой. Дээр дурдсан зүйлийг хязгаарлахгүйгээр Хэрэглэгчийн контент нь дараахь зүйлийг хийх ёсгүй.

 • Хүчирхийлэл, садар самуун, ёс суртахуунгүй, гүтгэн доромжилсон, доромжилсон, хүчирхийлсэн, өдөөн хатгасан, дарамталсан, доромжилсон, бүдүүлэг, бүдүүлэг, заналхийлсэн, хорлонтой, хууль бус, хувийн нууц, сурталчилгааны эрхэд халдсан, аливаа хууль бус зорилгоор ашиглах, залилан мэхлэх, хуурамч байх. эсвэл төөрөгдүүлсэн.
 • Аливаа хуулийг зөрчих.
 • Арьс өнгө, хүйс, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй, бэлгийн чиг баримжаа, насаар нь ялгаварлан гадуурхах, садар самууныг харуулсан материал, хүчирхийллийг сурталчлах.
 • Аливаа патент, барааны тэмдэг, худалдааны нууц, зохиогчийн эрх, оюуны өмч болон бусад аливаа хүн, аж ахуйн нэгжийн эрхийг зөрчих, үүнд Компанийг оролцуулан хязгаарлахгүй.
 • Бусдын хууль ёсны эрхийг (түүний дотор олон нийтэд сурталчлах, нууцлалын эрхийг хязгаарлахгүйгээр) зөрчих эсвэл холбогдох хуулийн дагуу иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, эсхүл эдгээр ашиглалтын нөхцөл эсвэл манай Нууцлалын бодлоготой зөрчилдөж болзошгүй аливаа материалыг агуулсан байх. .
 • Аливаа хүнийг хуурах магадлалтай.
 • Аливаа хууль бус үйл ажиллагааг сурталчлах, зааварлах, өмгөөлөх, сурталчлах, туслах эсвэл хууль бус үйлдэл хийх.
 • Уйтгарлах, таагүй байдал, шаардлагагүй түгшүүр төрүүлэх эсвэл бусад хүнийг бухимдуулах, ичээх, түгшээх, залхаах магадлалтай.
 • Аливаа хүний ​​дүр эсгэх, эсвэл хэн нэгэн хүн, байгууллагатай өөрийн хувийн байдал, харьяаллыг буруугаар мэдүүлэх.
 • Тэмцээн, сугалаа, бусад сурталчилгаа, зар сурталчилгаа гэх мэт арилжааны үйл ажиллагаа, борлуулалтыг бид тодорхой зөвшөөрөөгүй бол оролцуулах.
 • Хэрэв тийм биш бол тэдгээр нь биднээс эсвэл өөр хүн, аж ахуйн нэгжээс гаралтай эсвэл зөвшөөрөгдсөн мэт сэтгэгдэл төрүүлээрэй.

 

Хяналт шалгалт ба хэрэгжилт

Бид дараахь эрхтэй.

 • Бидний үзэмжээр ямар нэгэн шалтгаанаар эсвэл ямар ч шалтгаанаар Хэрэглэгчийн агуулгыг устгах эсвэл нийтлэхээс татгалзах.
 • Хэрэглэгчийн контент нь ашиглалтын нөхцөлийг зөрчсөн, аливаа хүн, аж ахуйн нэгжийн оюуны өмчийн эрх болон бусад эрхийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа тохиолдолд бид өөрсдийн үзэмжээр шаардлагатай эсвэл тохиромжтой гэж үзсэн аливаа хэрэглэгчийн контентын талаар аливаа арга хэмжээг авах. сайтын хэрэглэгчид болон олон нийтийн хувийн аюулгүй байдал, эсхүл Компанийн өмнө хариуцлага үүсгэж болзошгүй.
 • Хэрэглэгчийн контент эсвэл таны нийтэлсэн бусад материал нь тэдний эрхийг зөрчиж байна гэж үзэж байгаа аливаа гуравдагч этгээдэд өөрийн хувийн мэдээлэл болон таны талаарх бусад мэдээллийг задруулах.
 • Сайтуудыг хууль бусаар эсвэл зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх зэрэг зохих хуулийн арга хэмжээг авах.
 • Эдгээр Ашиглалтын Нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд ямар нэгэн шалтгаанаар эсвэл ямар ч шалтгаангүйгээр сайтуудыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн ашиглах эрхийг цуцлах эсвэл түдгэлзүүлэх.

 

Дээр дурдсан зүйлийг хязгаарлахгүйгээр бид сайтууд дээр эсвэл сайтуудаар дамжуулан аливаа материалыг нийтэлсэн хэн нэгний хувийн мэдээлэл болон бусад мэдээллийг задруулахыг хүссэн эсвэл бидэнд зааварласан хууль сахиулах байгууллага эсвэл шүүхийн шийдвэртэй бүрэн хамтран ажиллах эрхтэй. Та болон түүний хүч чадал, эзэд, эерэг талуудаас үүдэлтэй аливаа асуудлаар авсан аливаа үйлдлүүдээс үүдэлтэй, эсвэл хууль тогтоомж, хууль сахиулах байгууллагууд,

 

Бид сайтын аль нэг болон бүх хэсэгт (Компаниас бусад) ямар нэгэн хүн, аж ахуйн нэгжийн нийтэлсэн сайт, материал, хэрэглэгчийн контент болон бусад мэдээллийг тогтмол хянадаггүй. Гэсэн хэдий ч, бид сайтууд, материал, хэрэглэгчийн агуулгыг хянах, эдгээрийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа аливаа Материал, хэрэглэгчийн контент болон/эсвэл бусад мэдээллийг засах, өөрчлөх, устгах, засварлах, нэгтгэх болон/эсвэл тодруулах эрхтэй. Ашиглах нөхцөл нь хууль бус ба/эсвэл бусад шалтгаанаар. Компани ийм хадгалагдсан эрхийг хэрэгжүүлснээр Компанид хяналт тавих, засварлах, өөрчлөх, хасах, засварлах, нэгтгэх, тодруулах ажлыг үргэлжлүүлэх ямар ч үүрэг хүлээхгүй.

 

Компани нь бүх материалыг сайтууд дээр нийтлэхээс өмнө хянаж үзэх боломжгүй бөгөөд нийтлэгдсэний дараа зөрчилтэй материалыг хурдан устгахыг баталгаажуулж чадахгүй. Иймээс бид ямар нэгэн хэрэглэгч эсвэл гуравдагч этгээдийн өгсөн дамжуулалт, харилцаа холбоо, материалтай холбоотой аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйд хариуцлага хүлээхгүй. Сайтууд, тэр дундаа Сошиал медиа сайтууд руу нэвтэрч, ашигласнаар таныг гомдоох материал, тэр дундаа Хэрэглэгчийн агуулгыг хязгаарлахгүйгээр өртөж болзошгүйг та ойлгож байна. Ийм тохиолдолд таны цорын ганц бөгөөд онцгой арга хэмжээ бол сайтад хандах, ашиглахаа болих замаар ийм материалаас зайлсхийх явдал юм. Энэхүү Хяналт-шинжилгээ, хэрэгжилтийн хэсэгт тайлбарласан үйл ажиллагааг гүйцэтгэсэн эсвэл гүйцэтгээгүйн төлөө бид хэн нэгний өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

 

Зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, зохиогчийн эрхийн агент

Компанийн нэр, Компанийн лого болон холбогдох бүх нэр, лого, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, тайлбар, загвар, уриа лоозон нь Компани эсвэл түүний охин, хараат болон лиценз эзэмшигчдийн оюуны өмч юм. Та ийм оюуны өмчийг Компанийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах ёсгүй. Сайт дээрх бусад бүх нэр, лого, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, тайлбар, загвар, уриа лоозон нь тус тусын эзэмшигчийн оюуны өмч юм. Компанийн сайтууд болон бүх материалууд, түүний дотор сайтууд дээр агуулагдаж байгаа болон/эсвэл тэдгээрт илгээсэн Хэрэглэгчийн агуулгыг хязгаарлахгүйгээр АНУ болон олон улсын зохиогчийн эрх, барааны тэмдгийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиар хамгаалагдсан. Сайтуудад агуулагдаж буй аливаа зүйл нь Компанийн болон бусад хүн, аж ахуйн нэгжийн аливаа зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патент эсвэл бусад өмчид ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл, бусад эрх олгосон гэж ойлгохгүй.

 

Компани нь бусдын оюуны өмчийн эрхийг хүндэтгэдэг. АНУ-ын Дижитал Мянганы Зохиогчийн эрхийн хуулийн нэг хэсэг болох АНУ-ын Нэгдсэн Улсын хуулийн 17 дугаар зүйлийн 512-р зүйлийн дагуу ("DMCA”), аль нэг сайт дээр зохиогчийн эрх зөрчсөн тухай мэдэгдлийг Компанийн томилогдсон төлөөлөгч рүү илгээх ёстой. Хэрэв таны хэрэглэгчийн контент болон бусад материалыг зохиогчийн эрхийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа бол та дараах мэдээллийг Компанийн томилогдсон төлөөлөгчдөө бичгээр мэдэгдэнэ үү.

а. Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс ажиллах эрх бүхий этгээдийн цахим болон биет гарын үсэг;
б. Таны зохиогчийн эрх зөрчсөн гэж үзэж буй бүтээлийн тайлбар;
в. Таны хууль зөрчсөн материал байгаа сайтууд дээрх байршлын тодорхойлолт;
г. Таны нэр, хаяг, утасны дугаар, имэйл хаяг;
д. Маргаантай хэрэглээг зохиогчийн эрх эзэмшигч, түүний төлөөлөгч эсвэл хуулиар зөвшөөрөөгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа тухай таны бичсэн мэдэгдэл; болон
е. Таны мэдэгдэлд байгаа мэдээлэл үнэн зөв, та зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл зохиогчийн эрх эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй гэж худал мэдүүлэг өгөх шийтгэлийн дагуу хийсэн мэдэгдэл.

 

Компанийн аль нэг сайт дээрх зохиогчийн эрхийн зөрчлийн тухай мэдэгдлийн төлөөлөгч нь түүний зохиогчийн эрхийн төлөөлөгч бөгөөд дараах байдлаар холбогдож болно:

Зохиогчийн эрх олгох агент
IPVideo корпораци
Хойд Клинтоны өргөн чөлөө 1490
Бэй Шор, Нью-Йорк 11706
(631)969-2601
info@ipvideocorp.com

 

Хэрэв та DMCA-ийн 512(c)(3) хэсгийн бүх шаардлагыг биелүүлээгүй бол таны DMCA мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болохгүй. Компани нь зохиогчийн эрхийг давтан зөрчиж байгаа сайтын хэрэглэгчдийн зохих нөхцөл байдалд дуусгавар болох бодлогыг баримталж, үндэслэлтэй хэрэгжүүлсэн.

 

Гэрээг дуусгавар болгох

Таны сайтуудад хандах, ашиглах хязгаарлагдмал эрхийг Компаниас танд олгосон бөгөөд эдгээр ашиглалтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого, холбогдох хууль тогтоомжийн бүх нөхцөл, болзолыг дагаж мөрдөнө. Компанийн үзэмжээр, эдгээр ашиглалтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого, холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн болон/эсвэл заналхийлсэн, эсвэл таамаглаж буй зөрчлийн үед энэхүү лиценз нь танд мэдэгдэлгүйгээр шууд, автоматаар цуцлагдана. Нэмж дурдахад, Компани нь тухайн лицензийг хүссэн үедээ, ямар ч шалтгаанаар эсвэл ямар ч шалтгаангүйгээр болон/эсвэл Компанид тав тухтай байлгах үүднээс нэн даруй цуцалж болно. ХЭРВЭЭ ТА ЭНЭ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛ, НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО, ХОЛБОГДОХ ХУУЛИЙГ ДАГДАХГҮЙ БОЛ ТА КОМПАНИЙН САЙТАНД ХЭРЭГЛЭХ, АШИГЛАХ ЭРХ ХҮМҮҮСИЙГ АВАХГҮЙ.

 

Оруулсан мэдээлэлд найдах

Сайт дээрх материалууд, түүний дотор аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаархи хязгаарлалтгүйгээр зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглах боломжтой. Бид ийм материалын үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал, ашиг тустай эсэх, эсвэл ийм материал нь Компани болон бусад аливаа хувь хүн, аж ахуйн нэгжийн хоорондын дэмжлэг эсвэл бизнесийн харилцааг илтгэнэ гэдгийг баталгаажуулахгүй. Ийм материалд найдах аливаа эрсдэлийг өөрөө хариуцна. Та болон бусад сайтын зочин, эсвэл түүний агуулгын талаар мэдээлэл авсан хүнээс ийм материалд найдсанаас үүсэх бүх хариуцлага, хариуцлагаас бид татгалзаж байна.

 

Сайтууд нь гуравдагч этгээдийн өгсөн материал, түүний дотор бусад хэрэглэгчид болон гуравдагч этгээдийн лиценз эзэмшигчдийн өгсөн материалыг багтаасан байж болно. Компаниас шууд гаргаж өгсөн материалаас бусад эдгээр материалд илэрхийлсэн бүх мэдэгдэл ба/эсвэл санал бодол нь зөвхөн тухайн материалыг хангасан хүн эсвэл аж ахуйн нэгжийн санал, хариуцлага юм. Эдгээр материал нь компанийн санаа бодлыг тусгах албагүй. Бид гуравдагч этгээдээс өгсөн сайтууд дээрх аливаа материалын агуулга, үнэн зөв байдлын төлөө таны болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

 

Сайтууд болон онцлогтой холбох

Та манай вэбсайтын нүүр хуудсанд линк хийж болно, хэрэв та үүнийг шударга, хууль ёсны дагуу хийвэл, бидний нэр хүндэд хохирол учруулахгүй, давуу талыг ашиглахгүй, гэхдээ та ямар нэгэн хэлбэрийн холбоог санал болгох үүднээс холбоос үүсгэж болохгүй. , зөвшөөрөл, эсвэл бидний шууд бичгээр зөвшөөрөлгүйгээр бидний зүгээс батлах.

 

Сайтууд нь танд сайтууд дээрх материалын хязгаарлагдмал хэсгийг харуулах эсвэл өөрийн болон зарим гуравдагч этгээдийн вэб сайт дээр харуулах боломжийг олгодог тодорхой боломжуудыг өгч болно. Та эдгээр функцийг зөвхөн бидний үзүүлж буй контентын дагуу, мөн эдгээр онцлогтой холбоотой нэмэлт нөхцөл, нөхцлийн дагуу ашиглах боломжтой. Дээр дурдсан зүйлсийн дагуу та дараахь зүйлийг хийх ёсгүй: (i) таны эзэмшдэггүй аливаа вэбсайт эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл вэб хуудаснаас холбоос үүсгэх; (ii) сайтууд эсвэл тэдгээрийн зарим хэсгийг бусад вэбсайт, сошиал медиа бүртгэл эсвэл вэб хуудсанд харуулах, эсвэл харуулах, тухайлбал, фрейм хийх, гүнзгий холбоос эсвэл шугаман холбоос хийх; эсвэл (iii) эдгээр ашиглалтын нөхцлийн бусад заалттай нийцэхгүй байгаа сайтууд дээрх материалуудтай холбоотой аливаа арга хэмжээ авах. Та бидэнтэй хамтран ажиллахыг зөвшөөрч, аливаа зөвшөөрөлгүй фрейм, холбоосыг нэн даруй зогсоох болно. Бид өөрсдийн үзэмжээр ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр Сайтууд болон холбоосууд дээрх бүх эсвэл аль нэг функцийг хааж болно.

 

Сошиал медиа платформын дүрмийг уншиж, дагаж мөрдөх нь таны цорын ганц үүрэг юм. Нийгмийн мэдээллийн платформын дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд Компани ямар ч тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй. Компанийн Сошиал Медиа Сайтыг ашиглахад дараах бүх зүйл хамаарна: (1) эдгээр ашиглалтын нөхцөл; (2) Нууцлалын бодлого; ба (3) Сошиал медиа платформын дүрэм.

 

Сайтуудын холбоосууд

Компанийн сайтууд нь интернетэд байгаа бусад вэб хуудас, вэб хуудас, холбоос, сошиал медиа данс, сайт, платформ, программ болон бусад эх сурвалжийг үзэх эсвэл хандах бусад аргуудыг (хамтдаа "Гуравдагч этгээдийн агуулга”). Үүнд сурталчилгаанд агуулагдсан холбоосууд, баннер сурталчилгаа, ивээн тэтгэсэн холбоосууд орно. Компани нь таны ийм гипер линкээр дамжуулан эсвэл өөр байдлаар ашигладаг гуравдагч этгээдийн контентыг хянах эрхгүй. Компани нь Гуравдагч этгээдийн аливаа контент, эсвэл гуравдагч этгээдийн аливаа контентыг ашиглах, ашиглах, эсвэл гуравдагч этгээдээс авах боломжтой контент, сурталчилгаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, мэдээлэл болон бусад материалын талаархи аливаа болон бүх хариуцлага хүлээхгүй. Агуулга. Компани нь дээр дурдсан зүйлсийн талаар ямар нэгэн гэрээ, баталгаа, мэдэгдэл хийдэггүй. Гуравдагч этгээдийн бүх агуулгыг хэрэглэгчдэд "байгаагаар нь, хаана байна" гэсэн зарчмаар, зөвхөн хэрэглэгчдэдээ тав тухтай байлгах үүднээс өгдөг. Гуравдагч этгээдийн контент, зар сурталчилгаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглах, түүнд найдсантай холбоотойгоор учирсан эсвэл учирсан гэж таамаглаж буй аливаа хохирол, хохирлыг Компани хариуцахгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. Гуравдагч этгээдийн контент дээр эсвэл дамжуулан авах боломжтой мэдээлэл эсвэл бусад материал.

 

Таны хандах, ашиглахаар сонгож болох гуравдагч этгээдийн агуулгыг аюулгүй, танд болон/эсвэл бусад хүнд (хүүхдүүдийг оролцуулан) тохирох эсэхийг баталгаажуулахын тулд шаардлагатай болон/эсвэл зохистой гэж үзсэн бүх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах нь таны цорын ганц үүрэг юм. Таныг дагалдан яваа болон/эсвэл алдаа, дутагдал, Вирус болон/эсвэл хор хөнөөлтэй бусад зүйл агуулаагүй гуравдагч этгээдийн агуулгыг үзэх. Хэрэв та гуравдагч этгээдийн аливаа контентод хандахаар шийдсэн бол эрсдэлийг өөрөө хариуцна. Компани нь дээр дурдсан зүйлсийн аль нэгэнд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй.

 

Баталгаа нь Disclaimer

Интернэтээс эсвэл сайтаас татаж авах боломжтой файлууд нь вирус болон бусад хор хөнөөлтэй кодгүй байх болно гэдгийг бид баталж чадахгүй, өгөхгүй гэдгийг та ойлгож байна. Та вирусын эсрэг хамгаалалт, өгөгдөл оруулах, гаргалтын нарийвчлалд тавигдах шаардлагуудыг хангахын тулд хангалттай журам, хяналтын цэгүүдийг хэрэгжүүлэх, мөн алдагдсан өгөгдлийг сэргээхэд манай сайтаас гадуурх хэрэгслийг хадгалах үүрэгтэй. ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭ ТАНИЛЦУУЛАХ ДАЛДЛАГА, ВИРУС, БУСАД ТЕХНОЛОГИЙН ХЭРЭГЛЭЛ, БУСАД ХЭРЭГЛЭЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ҮЗҮҮЛСЭН ХЭРЭГЛЭЛ, ХЭРЭГЛЭЛИЙГ ХУУЛИЙН БҮРЭН ХЭРЭГЖЭЭНД БИД ХАРИУЦАХГҮЙ. ТА САЙТ, САЙТЫН ДУГААР БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗҮЙЛИЙГ ХЭРЭГЛСЭН ЭСВЭЛ ТЭДГЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН, ЭСВЭЛ Вэб сайтын линкээр байршуулсан аливаа материалыг татаж авснаас үүдэн ӨМЧИЙН МАТЕРИАЛ.

 

ТАНЫ САЙТЫН ХЭРЭГЛЭЭ, ТЭДНИЙ МАТЕРИАЛ, САЙТЛААР ДАМЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗҮЙЛСИЙГ АШИГЛАХ НЬ ТАНЫ эрсдэлд орно. САЙТ, ТЭДНИЙ МАТЕРИАЛ БОЛОН САЙТЛААР ДАМЖУУЛЖ АВСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭСВЭЛ ЗҮЙЛИЙГ ЯМАР ч ТӨРЛИЙН БАТАЛГАА ГАРГАХГҮЙ, "Байгаа байдлаараа" болон "БОЛОМЖТОЙ" ҮНДЭСЛЭЛГЭЭР ХИЙЖ БАЙНА. КОМПАНИ БОЛОН КОМПАНИЙТ ХОЛБОГДОХ ХҮН АЛЬ НЬ БҮРЭН БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, НАЙДВАРТАЙ, ЧАНАР, Нягт ЭСВЭЛ БОЛОМЖТОЙ БАЙДАЛ БАТАЛГАА БУЮУ ТӨЛӨӨЛӨЛГӨГҮЙ. Дээр дурдсан зүйлсийг ХЯЗГААРЛАХГҮЙ БОЛ КОМПАНИ БОЛОН КОМПАНИЙТ ХОЛБОГДОХ ХҮН НЬ ТӨЛӨӨЛӨХГҮЙ ЭСВЭЛ БАТАЛГАА АВАХГҮЙ БАЙНА. МАНАЙ САЙТ БУЮУ СЕРВЕРҮҮДЭД ВИРУС, БУСАД ХОР БУЙ БҮРДЭЛТҮҮДЭЭР БУЙ, ЭСВЭЛ САЙТ БУСАД БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭСВЭЛ БУСАД ХЭРЭГЛЭЭГҮЙ БАЙДАЛ ЗАСВАРЛАНА.

КОМПАНИ ХУУЛЬД ӨГСӨН ХАМГИЙН БҮР ДЭЭРЭЭС ҮҮНД ИЛЭРХИЙ ЭСВЭЛ ДАЛД, ХУУЛИЙН ЭСВЭЛ БУСАД ЭСВЭЛ БҮХ ТӨРЛИЙН БАТАЛГАА ГАРГАХ БОЛОМЖТОЙ. ДЭЭРХ НЬ ХОЛБОО БАРИХ ХУУЛИЙН ХЭРГЭЭР ХЯЗГААРЧ БОЛОМЖГҮЙ БАТАЛГААНД НӨЛӨӨГҮЙ.

 

Хариуцлагын хязгаарлалт

КОМПАНИ, ТҮҮНИЙ ХАРИН БАЙГУУЛЛАГУУД, ТҮҮНИЙ ХАРИЛЦААНЫ АЖИЛТНУУД, ТӨЛӨӨЛӨГЧДҮҮД, АЛБАН ТУШААЛТ, ЗАХИРЛАГА, ГҮЙЦЭТГЭГЧ, АЖИЛЛАГАА, АЖЛЫН БАЙГУУЛЛАГЧ, АЖИЛЛАГАА, ХАРИУЦЛАГАА, ХЭРЭГЛЭГЧ, АЖИЛЛАГАА, АЖИЛЛАГАА, ХАРИУЦЛАГАА ХУУЛЬД ЗОРИУЛСАН БҮРЭН ХЭРЭГЖЭЭ. САЙТ, ТЭДНТЭЙ ХОЛБОГДСОН Вэб сайт, САЙТ ЭСВЭЛ БУСАД АГУУЛГА ДЭЭР ХОЛБОГДСОН МАТЕРИАЛ, ТАНЫ АШИГЛАЛТ, ЭСВЭЛ АШИГЛАХ БОЛОМЖГҮЙ БАЙСНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛЫН ДОР. , ХУВИЙН ГЭМТЭЛ, ҮХЭЛТ, ӨВДӨЛТ, ЗОВЛОЛ, СЭТГЭЛИЙН СЭТГЭЛ, ОРЛОГО ОРЛОГО АЛАХ, ОРЛОГЫН ОРЛОГЫН алдагдлын алдагдал, САЙН СЭТГЭЛ, ӨГӨГДӨЛ АЛДАГДАХ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН (ТҮРЭЭД АНХААРАХГҮЙ), ГЭРЭЭ ЗӨРЧСӨН ЭСВЭЛ БУСАД ЗОРИУЛАЛТЫН ҮҮСГЭГДСЭН ҮҮ.

 

ДЭЭРХ НЬ ХОЛБОО БАРИХ ХУУЛИЙН ХЭРГЭЭР ХАСАХ БУЮУ ХЯЗГААРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ ХАРИУЦЛАГА НӨЛӨӨГҮЙ.

 

Нөхөн олговор

Та Компани, түүний охин компани, хараат компаниуд болон тэдгээрийн холбогдох албан тушаалтан, захирал, ажилчид, гүйцэтгэгч, агент, лиценз эзэмшигч, үйлчилгээ үзүүлэгч, ханган нийлүүлэгч, өв залгамжлагч, даалгаврыг хамгаалах, нөхөн төлөх, гэм хоргүй байлгахыг зөвшөөрч байна. Дараахтай холбоотой буюу дараахтай холбоотой хариуцлага, хохирол, шүүлт, шагнал, алдагдал, зардал, зардал, хураамж (боломжийн өмгөөлөгчийн хураамжийг оролцуулан): (а) эдгээр ашиглалтын нөхцөл эсвэл Нууцлалын бодлогыг таны бодитой буюу сэжиглэгдсэн зөрчсөн; (б) таны сайтуудыг ашиглах; (в) таны Хэрэглэгчийн контент, түүний дотор оюуны өмчийн зөрчлийн талаарх аливаа нэхэмжлэлийг хязгаарлахгүйгээр; (г) эдгээр Ашиглалтын Нөхцөлд тодорхой зөвшөөрснөөс бусад сайтын материал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглах, эсвэл (д) Сайтаас олж авсан аливаа материалыг ашиглах. Компани нь зөвхөн таны зардлаар таны нөхөн төлбөр авах аливаа асуудлыг дагнан хамгаалах, хяналт тавих эрхтэй. Ийм тохиолдолд та бүх боломжит хамгаалалт, сөрөг нэхэмжлэл, хөндлөнгийн нэхэмжлэл болон бусад бүх мэдүүлэг, нотлох баримт, нотлох баримтыг нотлох, яллах, нотлоход Компанитай зөвхөн өөрийн зардлаар бүрэн хамтран ажиллахыг зөвшөөрч байна. Компанийн хүсэлтийг ямар ч үед бичгээр гаргах.

 

Удирдах хууль ба заавал биелүүлэх арбитр

Сайт болон эдгээр ашиглалтын нөхцөлтэй холбоотой бүх асуудлыг хууль тогтоомжийн зөрчлийн зарчмыг үл харгалзан Америкийн Нэгдсэн Улс болон Нью-Йорк муж улсын хууль тогтоомжийн дагуу тайлбарлаж, зохицуулна. Та болон Компани нь Нью-Йорк мужид бүх зорилгоор ашиглах эдгээр нөхцлийг зөвшөөрч байна.

 

Холбогдох бүх хуулиудын дагуу та дараахаас татгалзахыг зөвшөөрч байна: (i) эндээс үүдэн гарч болох аливаа нэхэмжлэлийг шүүх эсвэл тангарагтны шүүхийн өмнө шүүхэд гаргах эрх; болон (ii) эндээс үүсч болох аливаа нэхэмжлэлийг нэгтгэх болон/эсвэл ямар ч хэлбэрээр эсвэл форумд оролцох эрх. Үүний оронд бидэнтэй эвлэрэх замаар шийдвэрлэх боломжгүй аливаа нэхэмжлэл, маргаан, аливаа төрлийн эсвэл шинж чанартай маргааныг Америкийн Арбитрын Холбоо арилжааны арбитрын журмын дагуу удирддаг арбитрын шүүхээр дангаар эцэслэн шийдвэрлэнэ. Арбитрч(ууд)-ын гаргасан шийдвэрийн талаарх шийдвэрийг харьяаллын дагуу аль ч шүүхэд гаргаж болно. Арбитр нь Нью-Йорк мужийн Нью-Йорк мужид сууж буй нэг арбитрчаас бүрдсэн комиссын өмнө явагдана. Арбитрын хэл нь англи хэл байна. Арбитрч Нью-Йорк мужийн хууль тогтоомжийн дагуу бүх маргааныг шийдвэрлэх үүрэгтэй. Арбитрч(ууд)-ын шийдвэр нь бодит байдлын талаар бичгээр гаргасан дүгнэлтийн хамт бичгээр гаргасан байх бөгөөд эцсийн бөгөөд талууд заавал биелүүлэх ёстой. Тал бүр ийм арбитрын ажиллагаатай холбоотой бодитой гарсан өмгөөлөгчийн хөлсийг оролцуулан, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй бүх зардлыг өөрөө хариуцна; Гэсэн хэдий ч, хэрэв Компани нь давамгайлсан тал бол арбитрын ажиллагаатай холбогдуулан гаргасан өмгөөлөгчийн боломжийн хөлс болон холбогдох зардлыг нөхөн төлөх эрхтэй. Дээр дурдсанчлан, энд дурьдсан аливаа арбитрын хувьд та үүгээр аливаа нэхэмжлэлийг нэгтгэх болон/эсвэл аливаа төрлийн болон шинж чанартай ангиллын нэхэмжлэлд оролцох эрхээсээ шууд татгалзаж байна. Энэхүү зохицуулалтын хууль ба заавал биелүүлэх арбитрын хэсэг нь эдгээр ашиглалтын нөхцлөөс үүдэлтэй, түүнтэй холбоотой эсвэл түүнтэй холбоотой аливаа маргааныг шийдвэрлэх цорын ганц арга замыг танд олгоно.

 

Ерөнхий нөхцлүүд

Эдгээр ашиглалтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого болон Компанийн аль ч сайтад байршуулсан бусад нөхцөл, нөхцөлүүд нь энд болон үүнтэй холбоотой асуудлаар та болон Компанийн хооронд байгуулсан гэрээг бүхэлд нь бүрдүүлж, өмнөх болон тухайн үеийн бүх ойлголтыг орлоно. , Компани болон таны хооронд бичгээр болон амаар хийсэн гэрээ, мэдэгдэл, баталгаа. Компанийн ямар ч үйлдэл, эс үйлдэхүй нь эдгээр ашиглалтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого болон Компанийн аль ч сайтад байршуулсан бусад нөхцөл, нөхцлөөс татгалзсан гэж ойлгож болохгүй. Компани нь эдгээр ашиглалтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого эсвэл Компанийн аль нэг сайтад байршуулсан аливаа нөхцөл, нөхцөлөөс татгалзсан нь ийм нөхцөл, нөхцөлөөс цаашид буюу үргэлжлүүлэхээс татгалзсан гэж үзэхгүй. бусад аливаа нөхцөл эсвэл нөхцөл. Эдгээр ашиглалтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого, эсвэл Компанийн аль нэг сайтад байршуулсан бусад нөхцөл, нөхцлийн аль нэг нь хүчингүй, хэрэгжих боломжгүй эсвэл хууль бус гэж үзвэл уг заалтыг хасах буюу хамгийн бага хэмжээгээр хязгаарлана. Эдгээр ашиглалтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого болон Компанийн аль ч сайтад байршуулсан бусад нөхцөл, нөхцлийн хүчинтэй байдал, хэрэгжилт нь үүгээр хэрэгжихгүй бөгөөд бүрэн хүчин төгөлдөр хэвээр байх болно.