Байшингуудынхаа сүлжээний шийдэлд холбогдоорой

Firmware

2.11.0.6 Програм хангамж

Гарах огноо: 3-р сарын 28, 2024

ЧУХАЛ: Хэрэв HALO төхөөрөмж одоогоор 2.0 хувилбараас доош програмын хувилбарыг ажиллуулж байгаа бол нэмэлт шинэчлэлт хийх шаардлагатай. Та эхлээд програмын 2.5.1 хувилбар руу шинэчлэх, дараа нь 2.11.0.6 хувилбарыг суулгах шаардлагатай болно.

2.5.1 Програм хангамж

Хувилбарын огноо: 12 сарын 23, 2021

арга хэрэгсэл

2.7.0 HALO төхөөрөмжийн менежер (HDM)

Гарах огноо: 3-р сарын 28, 2024