Төслийн бүртгэл

Эзлэхүүн авах боломжоо бүртгүүлэхийн тулд доорх маягтыг бөглөнө үү.

  • байдаг HALO 2C, HALO 3C эсвэл HALO 3C-PC-ийн орлогын доод шаардлага байхгүй.

Эцсийн хэрэглэгчийн бүрэн мэдээлэл шаардлагатай бөгөөд эцсийн хэрэглэгчийн борлуулагчийн мэдээллийг хүлээн авахгүй. Тайлбар: Зөвхөн HALO Cloud лицензтэй төслүүд нь төслийн бүртгэлд хамрагдах боломжгүй. Шалгахад бүтэн ажлын 2 өдөр өгнө үү. Зарим бүртгэлд нэмэлт хяналт, зөвшөөрөл шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

Дистрибьюторын мэдээлэл
Борлуулагчийн мэдээлэл
Эцсийн хэрэглэгчийн мэдээлэл
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ